Jogi nyilatkozat

Július 16-augusztus 20-ig szabadság miatt zárva vagyunk!

Jelenleg dolgozunk ezeken az oldalakon, ezért a webáruházon keresztül nem tudsz rendelni, csak telefonon, e-mailben Emőkénél:+36 20/544 5944; info@amobafotel.hu, vagy személyesen Budapesten Áginál: +36 20/387 2696

Csuka Emőke EV (Székhely: 1038 Budapest,Ráby Mátyás u. 22.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.amobafotel.hu  internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Mindezek ellenére, a Csuka Emőke EV, sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Csuka Emőke EV, nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A www.amobafotel.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Csuka Emőke EV nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Csuka Emőke EV nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok  használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Csuka Emőke EV honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Csuka Emőke EV részére elfogadja,  hogy a Csuka Emőke EV-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Csuka Emőke EV az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

Csuka Emőke EV tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a  www.amobafotel.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Csuka Emőke EV nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Csuka Emőke EV honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Csuka Emőke EV kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Csuka Emőke EV fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Csuka Emőke EV minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Csuka Emőke EV, Budapest - 2014